حميدرضا میسری

قائم مقام مدیر عامل
شماره تماس : 09122488867
ایمیل : Ceo@bana-sazan.ir

حميدرضا میسری نام شرکت : بناسازان ره آورد پارسیان سمت : قائم مقام مدیر عامل