مهدی اله یاری

مدیر کشوری پروژه و اجرا
شماره تماس : 09106882401
ایمیل : Pm@bana-sazan.ir

مهدی اله یاری نام شرکت : بناسازان ره آورد پارسیان سمت : مدیر کشوری پروژه و اجرا